Vaše účetnictví

S námi bude Vaše účetnictví
jak má být.

O společnosti EKONSPOL cz

Představení společnosti

Jsme nezávislá soukromá společnost zabezpečující pro naše klienty komplexní účetní a daňový servis. Během doby naší podnikatelské existence se nám podařilo stabilizovat kvalitu poskytovaných služeb. Přesto usilujeme o to, aby služby, které poskytujeme svým klientům, byly neustále dokonalejší a komplexnější. Pracujeme v zájmu a na straně klienta, samozřejmě ručíme za správnost vedení účetnictví a nejvýhodnější postupy.

Dbáme na to, aby naši klienti dostávali podstatné informace, které potřebují pro své ekonomické rozhodování v dohodnutém termínu, přehledné a srozumitelné formě.

Naší prací je poradenství při minimalizaci daňových povinností našich klientů, samozřejmě za respektování a využití všech zákonných možností. Vhodně zvolenou daňovou strategií lze šetřit firemní prostředky. Naše práce bude mít samozřejmě největší úspěch pouze při celoroční spolupráci s klienty. Není skutečně možné solidně optimalizovat daňové povinnosti, pokud klient přijde těsně před termínem pro podání daňového přiznání a chce, abychom to nějak zařídili. To už je na řešení daní doopravdy pozdě.

Za pomoci ekonomického informačního systému PREMIER zabezpečujeme i vzdálené vedení účetnictví, kdy jsme schopni se připojit na centrální účetní data klienta, který zpravidla pomocí omezené licence programu nám pořizuje on-line prvotní doklady (faktury, pokladní doklady, dodací listy) do systému, a to i bez základních znalostí účtování. Tím nedochází k duplicitě některých činností, což zhospodárňuje proces administrativy klienta.

V současné době jsme schopni poskytnout naše služby ve vyšší kvalitě, než jaké dosahují účetní působící v účetních jednotkách, a to vše při mnohem nižších nákladech pro zákazníka. Veškeré práce se provádějí za pomoci výpočetní techniky, pro tiskové výstupy jsou používány laserové tiskárny.

Uvědomujeme si přímou úměru, která platí ve vztahu mezi kvalifikací svých zaměstnanců a kvalitou poskytovaných služeb. Řízeným způsobem prohlubujeme a upevňujeme kvalifikaci svých zaměstnanců. Vynakládáme značné prostředky na to, abychom měli k dispozici veškeré dostupné informace. Odebíráme většinu periodických odborných publikací dostupných v České republice, nakupujeme všechny významné odborné publikace.

Jako každá solidní poradenská a konzultační společnost poskytujeme svým klientům záruku stoprocentní diskrétnosti. Všichni zaměstnanci se ve svých pracovních smlouvách zavázali k mlčenlivosti o skutečnostech týkajících se klientů. Dokumenty, které vyhotovuje naše společnost klientům, jsou buď předány klientovi, nebo uloženy v dobře zabezpečeném archivu společnosti. Všechny kanceláře jsou zabezpečeny připojením na pult centrální ochrany. Máme sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu z naší podnikatelské činnosti.

Historie

V roce 1991 jsme zahájili naší podnikatelskou činnost prostřednictvím soukromé účetní kanceláře sestávající ze tří studentů ekonomické fakulty VŠB v Ostravě a fungující jako sdružení fyzických osob EKONSPOL G.J.K.. Takto vzniklá účetní kancelář se zaměřila na uspokojování ekonomických, účetních a daňových potřeb postupně se rodících firem tvořících trh malého a středního podnikání v ostravském regionu a jeho okolí.

Po vybudování solidní klientely jsme v roce 1995 založili společnost EKONSPOL CZ s.r.o., která se souhlasem tehdejších klientů postupně převzala veškerou činnost sdružení. Postupem času si tato společnost vytvořila široký okruh stálých klientů pravidelně využívajících její služby.