Ekonspol CZ | účetnictví, daně, ekonomika

Daňová evidence

 • vedení peněžního deníku
 • vystavení pokladních dokladů
 • vedení knihy pohledávek a závazků
 • zpracování daňového přiznání k DPH, souhrnného hlášení a výpisů z evidence pro daňové účely (režim přenesení daňové povinnosti)
více informací...

Účetnictví

 • vedení hlavní knihy
 • vedení účetního deníku
 • zaúčtování všech účetních dokladů
 • zpracování účetní závěrky-rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cashflow, příloha
více informací...

Mzdová a personální agenda

 • přihlašování nově vzniklé organizace u OSSZ a zdravotních pojišťoven
 • přihlašování nově nastupujících zaměstnanců u OSSZ a zdravotních pojišťoven
 • měsíční výpočet hrubé mzdy, odvodů na sociální a zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmu za závislé činnosti
 • zpracování měsíčních výplatních listin zaměstnanců
více informací...

Daňové poradenství

Daňové poradenství je založeno zejména na správném vnímání a uplatňování platné legislativy a snaze optimalizovat daně v mezích zákona. Smyslem daňového poradenství je posoudit rozhodování a jednání našich klientů z hlediska výhodnosti nebo nevýhodnosti, a doporučit třeba i jiné, hospodárnější, ale vždy naprosto správné postupy.

více informací...